Ciekawe artykuły

Ciekawe artykuły

Nietrzymanie Moczu
Profilaktyka i leczenie zaburzeń oddawania moczu u kobiet - artykuł Prof. Baranowskiego zamieszczony w MAGAZYNIE "CURATE" Brak kontroli nad utrzymaniem moczu w pęcherzu w wymiarze epidemiologicznym jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Według różnych statystyk dotyczy on jednej na cztery kobiety. Dane te jednoznacznie wskazują, że zaburzenia oddawania moczu występują częściej niż tak powszechnie występujące schorzenia jak cukrzyca, depresja czy nadciśnienie tętnicze.Wyróżniamy dwa zasadnicze typy zaburzeń gromadzenia i oddawania moczu – najczęściej występuje wysiłkowe gubienie („nietrzymanie”) moczu i zespół zaburzeń określany jako zespół „niespokojnego” pęcherza (zespół nadaktywnego pęcherza). Oczywiście te dwie formy zaburzeń mogą występować łącznie – wtedy określamy je jako postać mieszaną, o różnym natężeniu obu form nietrzymania moczu.Współcześnie dosyć dobrze znamy przyczyny zaburzeń w oddawaniu moczu – znajomość czynników ryzyka tych zaburzeń legła u podstawy sformułowania pewnych zaleceń profilaktycznych. Chcesz…
Read More
Miejsce dla fizjoterapii

Miejsce dla fizjoterapii

Nietrzymanie Moczu
W całym procesie profilaktyki oraz leczenia nietrzymania moczu fizjoterapeuta odgrywa kluczową rolę. Nie ogranicza się ona jedynie do ćwiczeń. To szereg zmian jakie powinien wprowadzić pacjent w procesie leczenia, od zmiany nawyków dnia codziennego, zbilansowania diety, po aktywność fizyczną odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom. Pod pojęciem  profilaktyki mieści się edukacja kobiet w zakresie mechanizmu niewydolności przepony moczowo-płciowej, czynników ryzyka oraz ich eliminowania.     Podstawą do podjęcia pracy z fizjoterapeutą jest diagnostyka zaburzeń mikcji - to z jakim rodzajem nietrzymania moczu zgłasza się pacjent, czy jest to np. wysiłkowe nietrzymanie moczu, parcia naglące, czy postać mieszana. Powód  nietrzymania też może być różny - np. ciąża, menopauza, zabiegi ginekologiczne, zaburzenia statyki narządu rodnego.  Najczęściej  na terapię zgłaszają się pacjenci po wizycie u lekarza specjalisty. Pozwala to zdecydowanie szybciej i indywidualnie ułożyć plan terapii.…
Read More
prof. Włodzimierz Baranowski

prof. Włodzimierz Baranowski

Nietrzymanie Moczu, Specjaliści
Prof. zw. dr hab. med. Włodzimierz Eligiusz Baranowski   Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie – dyplom lekarza z wyróżnieniem. Długoletni Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie, od 2015 roku kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i konsultant Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie. Autor ponad 300 prac i doniesień zjazdowych. Prowadził badania naukowe we współpracy z Katedrą Chemii Fizjologicznej i Biologii Molekularnej AM w Lublinie, Katedrą Higieny AM w Lublinie, Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Instytutem Onkologii w Warszawie, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Instytutem Biochemii Philipps Universitat w Marburgu (Niemcy) oraz Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire du CNRS w Strasbourgu (Francja). Stypendysta Rządu Republiki Francuskiej, Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Francuskiej, stypendysta Association pour Recherche sur…
Read More
Fizjoterapia uroginekologicza

Fizjoterapia uroginekologicza

Nietrzymanie Moczu
Fizjoterapia uroginekologiczna wychodzi na przeciw Pacjentom z problemami w obrębie miednicy mniejszej. Najważniejszą kwestią jest jasne określenie z jaką formą inkontynencji mamy do czynienia. Umożliwia to przeprowadzenie właściwej, indywidualnie dostosowanej do potrzeb pacjenta terapii. Całość postępowania fizjoterapeutycznego polega przede wszystkim na holistycznym podejściu, uwzględniając ciało człowieka jako nierozerwalną całość. Dlatego też fizjoterapia w tej dziedzinie wykorzystuje zabiegi z zakresu fizykoterapii (np. elektrostymulację), biofeeback, poza tym terapię manualną, ćwiczenia mm. dna miednicy, kondycjonowanie pęcherza, zmianę nawyków dnia codziennego. Rola dna miednicy w organizmie człowieka jest wielopłaszczyznowa, dlatego też fizjoterapia w tym zakresie powinna uwzględniać jej funkcje, a są nimi:podparcie dla organów znajdujących się w miednicy,utrzymywanie cewkowo/odbytniczego ciśnienia zamknięcia podczas czynności dnia codziennego,podpieranie odbytu, utrzymywanie kąta odbytowo-odbytniczego,rozluźnienie podczas procesu mikcji, defekacji i porodu,funkcja seksualna,stabilizacja tułowia, kości guzicznej, kości krzyżowej,najaktywniejsza grupa mięśniowa w tracie…
Read More
Leczenie

Leczenie

Nietrzymanie Moczu
Nietrzymanie moczu (NTM) można leczyć zachowawczo (farmakologicznie i niefarmakologicznie) lub chirurgicznie. Leczenie zachowawcze niefarmakologiczne stosowane jest jako podstawowa forma terapii w przypadku osób NTM (stopień I, IIa), a także w ramach profilaktyki u osób z grup ryzyka. W ramach leczenia zachowawczego zaleca się zmianę trybu życia, nawyków dnia codziennego oraz fizjoterapię - terapię dna miednicy (m.in. wzmacnianie mięśni krocza). Fizjoterapia oferuje wiele metod, mających na celu poprawę funkcji dna miednicy oraz poprawę jakości życia osoby z NTM. Tym mianem określa się: ćwiczenia mięśni dna miednicy, elektrostymulację mięśni dna miednicy, terapię manualną, biofeedback, stymulację magnetyczną oraz trening pęcherza. Ćwiczenia mięśni dna miednicy mogą być stosowane przez kobiety w każdym wieku również jako forma profilaktyki. Mięśnie dna miednicy stanowią podporę dla całej górnej części tułowia, trzewi jamy brzusznej i miednicy. Ograniczają rozprzestrzenianie…
Read More
Kogo dotyczy i rodzaje NTM

Kogo dotyczy i rodzaje NTM

Nietrzymanie Moczu
Kobiety - po porodzie - po ciąży - choroby układu oddechowego (przewlekły kaszel) – wzrost ciśnienia brzusznego - praca fizyczna (podnoszenie ciężarów) - po  zabiegach ginekologicznych i onkologicznych w miednicy mniejszej, wynikające z zaburzeń statyki i z odnerwienia - choroby neurologiczne - SM, choroba Parkinsona, dyskopatia, urazy kręgosłupa Mężczyźni - po zabiegach urologicznych i onkologicznych z uszkodzeniem zwieracza lub jego unerwienia np. po prostatektomii radykalnej - po zabiegach na miednicy mniejszej z uszkodzeniem splotów miednicznych - choroby neurologiczne - SM, choroba Parkinsona, dyskopatia, urazy kręgosłupa - wtórne do przeszkody podpęcherzowej - np. przerost gruczołu krokowego, zwężenie szyi pęcherza - pęcherz nadreaktywny Nietrzymanie moczu (NTM) to niezależny od woli wyciek moczu. Wyróżnia się trzy główne rodzaje nietrzymania moczu: wysiłkowe, naglące i mieszane. Wysiłkowe nietrzymanie moczu Wyciek moczu podczas wysiłku fizycznego, kichania,…
Read More