Nietrzymanie moczu (NTM) można leczyć zachowawczo (farmakologicznie i niefarmakologicznie) lub chirurgicznie.

Leczenie zachowawcze niefarmakologiczne stosowane jest jako podstawowa forma terapii w przypadku osób NTM (stopień I, IIa), a także w ramach profilaktyki u osób z grup ryzyka. W ramach leczenia zachowawczego zaleca się zmianę trybu życia, nawyków dnia codziennego oraz fizjoterapię – terapię dna miednicy (m.in. wzmacnianie mięśni krocza). Fizjoterapia oferuje wiele metod, mających na celu poprawę funkcji dna miednicy oraz poprawę jakości życia osoby z NTM. Tym mianem określa się: ćwiczenia mięśni dna miednicy, elektrostymulację mięśni dna miednicy, terapię manualną, biofeedback, stymulację magnetyczną oraz trening pęcherza.

Ćwiczenia mięśni dna miednicy mogą być stosowane przez kobiety w każdym wieku również jako forma profilaktyki. Mięśnie dna miednicy stanowią podporę dla całej górnej części tułowia, trzewi jamy brzusznej
i miednicy. Ograniczają rozprzestrzenianie się przyrostu ciśnienia śródbrzusznego i odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układów: pokarmowego (odbyt), rozrodczego (pochwa) i moczowego (cewka moczowa). Kiedy mięśnie są osłabione, działanie ich staje się mniej efektywne. Wynikiem tego może być mimowolne wyciekanie moczu
z pęcherza w czasie wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej (kaszel, śmiech, bieg czy ćwiczenia fizyczne).

Elektrostymulacja polega na stymulacji mięśni dna miednicy za pomocą wiązki prądu elektrycznego (metoda ta polecana jest pacjentom, którzy nie są w stanie samodzielnie efektywnie wykonywać ćwiczeń mięśni dna miednicy). Ma ona również zastosowanie w leczeniu przypadków naglącego nietrzymania moczu i zespołów bólowych.

Biofeedback jest nauką świadomego kurczenia i relaksacji mięśni dna miednicy, która działa na zasadzie sprężenia zwrotnego. Polega na kontrolowanym, zarówno przez terapeutę, jak i pacjenta, świadomym ćwiczeniu skurczów mięśni dna miednicy. Biofeedback wymaga specjalnej aparatury rejestrującej i umożliwiającej odbiór wzrokowy lub słuchowy rejestrowanych zmian, co pozwala regulować i kontrolować pracę mięśni. Połączenie tych wszystkich elementów sprawia, że jest to jedna z najefektywniejszych metod leczenia.

Trening pęcherza to świadome odraczanie momentu oddawania moczu, połączone z notowaniem występowania parć naglących i mikcji w specjalnym dzienniczku. Istotne jest także kontrolowanie ilości i częstości przyjmowanych płynów.

Żadna z metod fizjoterapii nie jest niestety finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

  ga(‘create’, ‘UA-99738737-1’, ‘auto’);
  ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>