Fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta uroginekologiczny

 

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku fizjoterapia. Moja dotychczasowa praca w placówkach medycznych adresowana była głównie do osób z problemami ortopedycznymi. W swojej pracy wykorzystuje techniki tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich, osteopatię strukturalną, łagodną chiropraktykę. Zdobytą wiedzę i praktykę postanowiłam również wykorzystać w pracy
z pacjentami z dolegliwościami w obrębie dna miednicy.

Ukończyłam kurs poświęcony fizjoterapii kobiet – “Terapia uroginekologiczna okresu ciąży
i pooperacyjna” w Warszawie. Główne zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • fizjoterapia kobiet w ciąży i połogu;
  • fizjoterapia pooperacyjna;
  • profilaktyka oraz fizjoterapia dysfunkcji dna miednicy u kobiet w różnym wieku.

Ukończyłam szkolenie podyplomowe składające się z V modułów  z zakresu “Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżaniu narządów miednicy mniejszej” w Krakowie. Uzyskałam tytuł Terapeuty Uroginekologicznego, wpisując się tym samym w listę dyplomowanych terapeutów Polskiego Towarzystwa  Uroginekologicznego (PTUG).

Ukończyłam również kurs – “Teoretyczne i praktyczne podstawy stymulacji funkcjonalnej (FES) oraz zastosowania powierzchniowej elektromiografii (sEMG) i EMG – biofeedback’u w terapii pacjentów
z zaburzeniami czynnościowymi mięśni oraz nietrzymaniem moczu i stolca” w Poznaniu.

Aktualnie kontynuuję cykl szkoleniowy – “Funkcjonalna Terapia Wisceralna”, który swoim programem obejmuje m.in. terapię układu moczowo-płciowego, terapię narządów jamy brzusznej, zabiegi na bliznach pourazowych  
i pooperacyjnych, uzupełniając tym samym terapię uroginekologiczną.

Pozostałe kursy:

Kurs “Metoda dr Ackermanna”
Osteopatia strukturalna i łagodna chiropraktyka
Organizowany przez CENTRUM Kształcenia KTO w Oleśnicy

Kurs “Staw kolanowy”
Organizowany przez “ORTOPEDIKA” Centrum Chirurgii
Specjalistycznej w Warszawie, Moduł I, II, III

Kurs “Mulligan Concept”
w Krakowie, Moduł I i II

Kurs “PNF” (Basic Course)
Organizowany przez “Fizjoactiv” w Lublinie. Kurs akredytowany przez PTF

Kurs “Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego”
Organizowany przez “Rehalab Academy” w Lublinie, Moduł I i II

Kurs “Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii”
Organizowany przez “Reskol – Fizjoterapia i Szkolenia” w Lublinie. Kurs akredytowany przez PTF

Kurs “Techniki rozciągania i autorozciągania mięśni”
Organizowany przez “Reskol – Fizjoterapia i Szkolenia” w Lublinie. Kurs akredytowany przez PTF

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

  ga(‘create’, ‘UA-99738737-1’, ‘auto’);
  ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>