W całym procesie profilaktyki oraz leczenia nietrzymania moczu fizjoterapeuta odgrywa kluczową rolę. Nie ogranicza się ona jedynie do ćwiczeń. To szereg zmian jakie powinien wprowadzić pacjent w procesie leczenia,
od zmiany nawyków dnia codziennego, zbilansowania diety, po aktywność fizyczną odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom. Pod pojęciem  profilaktyki mieści się edukacja kobiet w zakresie mechanizmu niewydolności przepony moczowo-płciowej, czynników ryzyka oraz ich eliminowania.    

Podstawą do podjęcia pracy z fizjoterapeutą jest diagnostyka zaburzeń mikcji – to z jakim rodzajem nietrzymania moczu zgłasza się pacjent, czy jest to np. wysiłkowe nietrzymanie moczu, parcia naglące, czy postać mieszana. Powód  nietrzymania też może być różny – np. ciąża, menopauza, zabiegi ginekologiczne, zaburzenia statyki narządu rodnego.  Najczęściej  na terapię zgłaszają się pacjenci po wizycie u lekarza specjalisty. Pozwala to zdecydowanie szybciej i indywidualnie ułożyć plan terapii. Fizjoterapeuta uroginekologiczny również dysponuje testami pozwalającymi określić stan mięśni dna miednicy, funkcję zwieraczy oraz  świadomość ich pracy. Kluczowe znaczenie w diagnostyczne ma wywiad  i kwestionariusze pozwalające ocenić skalę problemu. Istotnym badaniem jest pomiar siły mięśni dna miednicy za pomocą badania EMG (elektromiografia).
    
Problem nietrzymania moczu to nie tylko problem dna miednicy. Podchodząc do problemu pacjenta w sposób holistyczny ocenić należy m.in. postawę, funkcję stawów biodrowych, stawów krzyżowo- biodrowych, wydolność przepony moczowo-płciowej, co może w sposób pośredni rzutować na funkcję dna miednicy. Fizjoterapeuta może wspomóc proces leczenia dzięki profilaktyce, ćwiczeniom, terapii manualnej, edukacji. Uzupełnieniem są też zabiegi z zakresu fizykoterapii – np. elektrostymulacja.

Istotne jest, aby pacjent zgłaszający się do gabinetu fizjoterapeuty uroginekologicznego miał świadomość, że leczenie wymaga czasu i pełnej współpracy pacjent- terapeuta, konieczności stosowania się do zaleceń i systematyczności.

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

  ga(‘create’, ‘UA-99738737-1’, ‘auto’);
  ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>